APEL PER MOS KEQPERDORIM TE UJIT
03/09/2014

Per shkak te rritjes se teperaturave ne kete sezon dhe ardhjes se banorve ne pushime eshte rrit nevoja per uje aplejom mos te keqperdoret.

Çdo keq perdorim i uijt nga qytetaret, Nga ekipet tona te cilat jone 24 ore ne detyre do te shqiptohet denimet sipas rregullores.