Njoftim për konsumatorë
14/04/2015

K.U.R. “Radoniqi“ njofton konsumatorët e saj se nga dt. 01.01.2015 në ndërtesat kolektive nuk do të kryhet pagesa me para kesh por pagesat për shërbimet e ujit dhe kanalizimit do të kryhen në zyret e Kompanis sonë apo në pikat e shitjes të destinuara për ofrimin e shërbimeve ndaj konsumatorëve (pa ndalje provizioni).

K.R.U. “Radoniqi”kërkon mirëkuptimin tuaj dhe lut qytetarët në bashkëpunim!