Zona gjeografike e distribuimit

S. RADONIQI bën furnizimin me ujë të pijes për Regjionin e Gjakovës, Rahovecit dhe fshatrave të komunës së Prizrenit.Rrjeti kryesorë përfshin mbi 300 km2, ndërsa me rrjetin sekondar-shpërndarës arrin rreth 400 km2.

Zona e sherbimit

Shkarko ne Google Earth format

Skema e rrjetes se ujesjellesit

Keshtu duket rrjeta shprendarese.