Biznis Planin në gjuhËn Shqipe mund ta terhiqni ketu (pdf)

2015 - 2017

Ky Biznes Plan përmban informacione të cilat nuk lejohen të publikohen apo të barten dhe as të shumëzohen pa pëlqimin e KRU”Radoniqi”-it.

Biznis Planin 2015-2017 i rishikuar

2015 - 2017

Ky Biznes Plan është i rishikuar

Biznis Planin në gjuhën Shqipe mund ta terhiqni ketu (pdf)

2015 - 2017

Ky Biznes Plan përmban informacione të cilat nuk lejohen të publikohen apo të barten dhe as të shumëzohen pa pëlqimin e KRU”Radoniqi”-it.

Biznis Planin në gjuhën Angleze mund ta terhiqni ketu (pdf)

2015 - 2017

Ky Biznes Plan përmban informacione të cilat nuk lejohen të publikohen apo të barten dhe as të shumëzohen pa pëlqimin e KRU”Radoniqi”-it.