Trajnimi "Metodat e rehabilitimit per rrjetat e ujit te pijes"
03/03/2015

Kompania KRU”Radoniqi”sh.a eshte perfituese e një granti te financuar nga GIZ“Riparimi gypit ujesjellesit te gjate prej 250m.

Në kuadër të këtij projekti me datë 03.03.2015 në zyret e KRU”RADONIQI”SH.A-Gjakove u mbajt trajnimi 1 ditor “ Metodat e rehabilitimit per rrjetat e ujit te pijes “.

Pjesemarres ne trajnim ishin perfaqesuesit e te gjitha Kompanive rajonale te ujesjellesve ne Kosovë.

Temat e diskutimit Metodat e zakonshme të rehabilitimit

Pergatitja e vendit të demonstrimit ,RS Blue Line/ Sistemi për rehabilitimin e gypave me presion.