NE VENDIN E PARE KRU 'RADONIQI"
03/09/2014

KRU Radoniqi. Sh.a - Njofton te gjithë konsumatorët vete dhe te gjithë qytetaret se me date 03.09.2014, ne takim te organizuar nga zyra rregullative për ujë dhe mbeturina (ZRRUK) Për raportin vjetore te vitit 2013 . ku prezent ishin shtate kompanitë rajonale te ujët ne Kosovë , përfaqësues nga qeveria, nga zyra rregullative e Shqipërisë , donatore te fuqishëm te organizatave nderkobmatre dhe organizata tjera vendore.

Qëllimi i takimit është prezantimi e rrezulltateve per shtate Komanit rajone e ujët ne nivel shtetit.
Me këtë raste KRU "Radoniqi" është shpallur kompani me performanc me te mire për shërbimet qe ofron.
Vlerësimi është bere ne disa kritere dhe ne shumicën e tyre Radoniqi ka qene bindshëm me e mira.
vendin e dyte ka zënë kompania rajonale nga Gjilani te tretin kompania Nga Prishtina.